O co zapyta pośrednik kredytowy przed podpisaniem umowy kredytowej

Kredyt jest – zwłaszcza dziś – dla wielu osób wręcz niezbędny do normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Owszem, często jest on niezbędnym środkiem inwestycyjnym, który realnie poprawia komfort życia lub też pozwala na wzrost dochodów. Czasem jednak decyzja o jego zaciągnięciu wynika z chęci kupienia sobie czegoś nowego lub też – co jest dużo gorszym rozwiązaniem – spięcia miesięcznego budżetu.

Pytania najważniejsze

Niezależnie od tego, na co kredyty Kielce się zaciąga, konieczne jest złożenie wniosku kredytowego. To z kolei wiąże się z koniecznością odpowiedzenia na kilka pytań, na podstawie których będzie można łatwo ocenić czyjąś zdolność kredytową.

  1. Wysokość dochodu i rodzaj wykonywanej pracy. Jest to kluczowe kryterium decydujące o tym, czy kredyt w danej sytuacji może być udzielony kredytobiorcy. Pod uwagę bierze się nie tylko wysokość środków, ale też rodzaj umowy i związane z nią narzuty finansowe.
  2. Wykonywany zawód – nie jest tajemnicą, że reprezentanci niektórych zawodów mają łatwiejszą drogę do kredytu. Nie tylko mogą oni liczyć na większą ilość gotówki, ale też na możliwość uzyskania pieniędzy przy niższym progu zdolności kredytowej. Mowa tu m.in. o pracownikach wykonujących zawody zaufania społecznego, w tym adwokatów, lekarzy itd.
  3. Staż pracy – bank kredytujący z pewnością zwróci uwagę na staż pracy danej osoby. Im pracuje ona dłużej w danym zawodzie, tym jest bardziej wiarygodna w kontekście ciągłości zarobków. Należy pamiętać, że największym „zaufaniem” banków cieszą się umowy o pracę na czas nieokreślony.
  4. Miesięczne obciążenia – kredytobiorca nie tylko musi przedstawić wysokość swoich dochodów, ale też odnieść ją do liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Co więcej, musi on zdefiniować wysokość kosztów, jakie ponoszone są na jego utrzymanie. Do tej kwoty wlicza się między innymi pozostałe raty zobowiązań, w tym chwilówki Kielce.
  5. Dokumenty – potencjalny kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia swoich prawdziwych danych osobowych. Co ważne, są one niezbędne do zweryfikowania jego wieku, bieżącej historii kredytowej i wielu innych, niezbędnych informacji. Jeśli kredytobiorca chce np. zaciągnąć kredyt konsolidacyjny Kielce, to musi on również przedstawić dokumentację dotyczącą poszczególnych zadłużeń i ich aktualnej wysokości.

Podsumowując, bank lub firma pośrednicząca w sprzedaży kredytów bankowych będzie chciała wiedzieć jak najwięcej o swoim kliencie, gdyż na podstawie tych danych będzie można stworzyć jego pełny profil. To na jego podstawie bank będzie mógł podjąć decyzję, czy dane zobowiązanie będzie mogło zostać spłacone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here