Czy koszty sądowe podziału majątku są wysokie?

koszty sądowe

Sprawy dotyczące podziału majątku są dość trudne dla osób sobie bliskich. Koszty za podział majątku na początku ponosi wnioskodawca, czyli osoba która składa wniosek do sądu. Pismo powinno być złożone w sądzie rejonowym miejsca położenia majątku. We wniosku powinno znaleźć się dokładne określenie całego majątku podlegającego podziałowi, oraz przedstawić dowody własności majątku, lub jego części.

Ważne jest, aby dołączyć odpis z księgi wieczystej. Kolejną ważną rzeczą, jest określenie, jaka jest wartość poszczególnych ruchomości, czy też nieruchomości. Postępowania w sprawie podziału majątku są bardzo kosztowne. Im większy majątek do podziału, tym bardziej skomplikowane bywają sprawy podziału. Odbyć może się więcej rozpraw, które doprowadzą do podziału. Pierwszym ważnym kosztem jest opłata sądowa w wysokości 1000 zł. Jednak jeśli plan podziału majątku jest ustalony, zgodny, wtedy opłata wynosi tylko 300 zł.

Jest to opłata, która wszczyna postępowanie sądowe. Koszty jakie trzeba będzie ponosić są zależne od sposobu podziału majątku. Kolejnym poniesionym kosztem jest wynajęcie adwokata lub radcy prawnego. Kwota ustalona jest na umowie z klientem. Wynagrodzenie zależne jest również od rodzaju sprawy, ilości rozpraw. Przy podziale nieruchomości, jeśli jest chęć podziału na mniejsze działki, wtedy konieczna jest pomoc geodety sądowego. Koszt powołania wynosi ok. 1000 zł. W sytuacji, gdy jedna strona chce całość nieruchomości, wtedy należy powołać biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Pozwoli on na jasne określenie wartości majątku, oraz szybkie ustalenie kwoty do spłaty drugiej osobie. Powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego to koszt około. 2500-3000 zł (zależne od województwa, miejsca zamieszkania). Kolejnymi kosztami jest powołanie biegłego z dziedziny architektoniczno- budowlanej, w celu wystawienia opinii, czy jest możliwość adaptacyjna.

Dzieje się tak w przypadku, np. gdy strony chcą wyodrębnić obiekt, lokal na dwa lub więcej obiektów, lokali. Zasady ponoszenia kosztów określa Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z nim każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Jest również możliwość zwolnienia od kosztów sądowych, jeśli nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Także w sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc prawna można się starać o przyznanie prawnika sądowego. Trzeba się jeszcze liczyć z kosztami apelacyjnymi, jeśli będzie taka potrzeba. Apelacja, czyli środek odwoławczy od wyroku. Wniosek składamy w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku. Jeżeli został wydany wyrok i obie strony się z nim zgodziły, wtedy koszty, jakie zostały uiszczone, powinne ponieść obie strony, po połowie.

Gdy zostały ustalone, podsumowane spłaty lub dopłaty, sąd może rozłożyć na raty, jednak czas spłaty nie może przekraczać 10 lat. Dlatego najlepszym sposobem jest zgoda stron i podpisanie umowy rozdzielającej majątek u notariusza. Załatwienie w ten sposób sprawy jest o wiele tańsze i bez zbędnych rozpraw sądowych.

Za cenne wskazówki dziękujemy portalowi WięcejPrawa.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Zobacz również

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*